TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

VISION - MISSION - STRATEGIC DEVELOPMENT

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn bất động sản đẳng cấp Quốc Tế. Top 3 công ty phân phối BĐS nước ngoài lớn nhất Việt Nam vào năm 2018

SỨ MỆNH

Luôn tìm kiếm những cơ hội mới và cam kết mang đến những sản phẩm đầu tư hiệu quả và an toàn nhất dành cho khách hàng

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Phát triển bền vững. Hành Động - Cải Tiến - Chuyên Nghiệp - Hiệu Quả

Introduction

Introduction

Mac Land là thành viên của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển MAC. Hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản và định cư Quốc Tế. Thông qua các chuyên gia, các đối tác trong nước và quốc tế, chúng tôi luôn tiềm kiếm và mang đến những cơ hội đầu tư tốt nhất dành cho khách hàng.

Investment

Investment advisory and distribution Real Estate

MAC INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

News